Documents

  • CEAM – Informe sobre l’impacte de l’incendi forestal de Llutxent. 24 d’agost de 2018 [Vegeu-lo]
  • Primera proposta Pla de Restauració Forestal incendi Llutxent al terme municipal de Gandia (agost 2018) [Vegeu-lo]
  • Acta Mesa Concertació Post-Incendi forestal de Llutxent. 13-09-2018 [Vegeu-lo]
  • Projecte Fènix. Un projecte obert participatiu de regeneració del paratge natural del Surar. Setembre 2018 [Vegeu-lo]
  • Presentació Marxuquera Verda (PDF). Novembre de 2018 [Vegeu-lo]
  • Assistència tècnica postincendi forestal. (PDF). Febrer de 2019 [Vegeu-lo]